Page 1 of 6 12345 ... LastLast
Results 1 to 25 of 131

Thread: Zakon o radu

 1. #1
  Join Date
  Oct 2007
  Posts
  4,604
  Rep Power
  295

  Default Zakon o radu

  Bura oko izmjena i dopuna Zakona o radu se ne stisava.
  Glavni predlog oko kojeg se socijalni partneri spore jeste davanje otkaza zaposljenom. Predlozeno je od strane Vlade, a sto puno odgovara poslodavcima, da mogu dati otkaz bez imalo muke.
  Koliko je sve to pravno utemeljeno evo mozemo procitati iz sledece kolumne jednog sudije Vrhovnog suda.


  Nema odluke bez postupka  Name: cedomir-bogicevic-slika-27579.jpg
Views: 300
Size: 1.7 KBCedomir Bogicevic


  Radno pravo je prije dva vijeka konstituisano kao posebna naučna disciplina koja je izašla iz košuljice građanskog prava i postulaciono obrazovala autonomnu naučnu granu sa svojom metodom i naučnim predmetom.
  Pravna civilizacija zahtijeva da se utvrdi subjektivna individualna krivica za radnje i postupke koje mu se stavljaju na teret – to jest odgovornost da li je svojim postupanjem, djelovanjem, činjenjem ili nečinjenjem koja mu se može pripisati u odgovornost da je znao ili mogao znati pri rasuđivanju standardno pažljivog i razumnog čovjeka da njegovo djelovanje može biti sankcionisano pravnom normom (uračunljivost i vinost – umišljaj i nehat).


  Ovo važi i za odgovornost u radnom pravu, odnosno postupak za utvrđivanje odgovornosti zbog povrede radne obaveze ili radne discipline.

  Radno pravo je prije dva vijeka konstituisano kao posebna naučna disciplina koja je izašla iz košuljice građanskog prava i postulaciono obrazovala autonomnu naučnu granu sa svojom metodom i naučnim predmetom.

  Novelama Zakona o radu predviđeno je 18 osnova otkaza ugovora o radu zbog razloga vezanih za ponašanje radnika ili njegov rad. Pri tome, radniku prije donošenja akta o prestanku radnog odnosa koji se ovdje poistovjećuje sa otkazom ugovora o radu, nije omogućeno da koristi mehanizme postulata osnovnih ljudskih prava predviđenih Ustavom Crne Gore i međunarodnim dokumentima. Naime, Prijedlogom navedenog zakona, član 51, predviđeno je da poslodavac upozorenje o otkaznim razlozima dostavi radniku uz ostavljanje roka od 5 dana, radi njegovog izjašnjenja.

  Čista birokratska, dogmatska suprematija poslodavca koji uz pomoć zakonopisca ispoljava svoj industrijsko-radni i socijalni despotizam. Kako je zakonopisac mogao da ignoriše načelo predpostavke nevinosti iz člana 35 Ustava Crne Gore u slučajevima kada se radi o povredi radne discipline ali i ugoržavanja i povrede mnogih radnih obaveza?

  Kako je zakonopisac mogao da previdi i negira načelo prava na odbranu iz člana 37 Ustava Crne Gore, koja integriše pravo na neposredno i u kontradiktornom postupku sučeljavanje argumenata i dokaza pred nadležnim organom disciplinske vlasti poslodavca, dovoljno vremena za pripremanje odbrane radnika, lično ili putem branioca koga sam izabere? Izjašnjenje radnika, koje zagovora zakonopisac, ne može se podvesti pod ovo načelo, niti se njime iscrpljuje, nego je samo jedan od vidova ekspresije toga prava.

  Konvencija broj 158 o prestanku radnog odnosa na inicijativu poslodavca (MOR) zahtijeva (član 7) da se radniku omogući prije nego mu prestane radni odnos zbog otkaznih razloga, da se brani od iznijetih navoda, što jasno upućuje nacionalnog zakonodavca da mu se omogući primjena instrumenta i svih drugih procesnih načela, kao definisanih vidova ljudskih prava, u čemu je pravo na odbranu temeljno ljudsko pravo, ne samo jurisprudencije, nego i ljudske kulture i moralne civilizacije.

  Naše radno zakonodavstvo ignoriše pravo na žalbu, kao osnovni vid pravnih ljekova, a novi Prijedlog novelacija Zakona o radu govori da je rješenje poslodavca u vezi otkaznih razloga konačno. Takva konstrukcija može biti zakonom predviđena, ali je ona protivna sazreloj svijesti pravne kulture i opštim pravnim načelima prosvijećenih naroda.

  Šire shvatanje pravnog lijeka ima i naš ustavotvorac jer pod njim, implicite, podrazumjeva i žalbu i tužbu. To jesti, i pravni lijek i pravno sredstvo (Ustav CG, član 20) što je u skladu sa odredbom člana 2 stav 3 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, gdje postoje sudska, upravna i zakonodavna vlast ili „svaka druga vlast koja rješava o pravima lica“, a ta druga vlast u ovoj stvari je vlast korporacije, privrednog društva ili drugog pravnog lica u oblasti industrijskih i drugih odnosa rada, pa i ona vezana za državnu službu – vlast poslodavaca, menadžera ili administrativnih direktora rada (Ubi ius ibi remidium – nema prava bez pravnog lijeka).

  Funkcija sudske zaštite označava imperijum države da kontroliše da li su pojedinačni akti nadležnih organa u svim oblastima ljudskog života u skladu sa zakonom i međunarodnom pravdom.

  Akt o prestanku radnog odnosa zbog razloga vezanih za rad i ponašanje nanosi velike socijalne, ekonomske i pravne posljedice na život radnika, koje su po svojim konsekvencama teže od krivičnih. Zato je moderna doktrina Suda za ljudska prava u Strazburu proglasila da je disciplinski postupak (konvencionalni naziv) ili postupak zbog razloga vezanih za ponašanje radnika ili njegov rad – kazneni postupak, što znači da se radniku moraju omogućiti svi instrumenti i procesne ustanove u tom postupku, makar u sumarnom ili skraćenom obliku.

  Takođe, takva odluka mora biti podvrgnuta pravu radnika na žalbu, bilo istom bilo drugom organu, koji bi pravni lijek imao suspenzivno dejstvo (remonstrativni ili devolutivni pravni lijek). Izbjegavanjem ovog pravnog lijeka arogantno se oslobađa poslodavac ljudske obaveze na utvrđivanje istine, primjenjivanje pravde, i ustupa vrući krompir institucijama sudske vlasti da se oni bave ovim aspektima.

  Pravo na žalbu je pravni lijek civilizacije koji omogućava suspenziju prvostepenih akata dok ista ili viša instanca u okviru organizacije ne preispita njene razloge. Crna Gora je proklamovala da je ona država socijalne pravde (član 1, stav 2 Ustava CG), što znači da je u pravnoj svijesti njenih građana dobro zaživjela civilizacijska pretpostvka koju su odavno proklamovali moderni narodi, univerzalni i regionalni međunarodni dokumenti ali i crnogorska pravna tradicija, naročito ona iz bližeg istorijskog razdoblja.

  Dakle, prije otkaza ugovora o radu radnika zbog razloga vezanih za njegovo ponašanje ili rad, mora se donijeti akt o prestanku radnog odnosa, koji, kada u skladu sa zakonom bude konačan, postaje osnov, kao riješeno prejudicijelno pitanje otkaza ugovora o radu. Toj odluci prethodi postupak za utvrđivanje povrede radne obaveze ili radne discipline, imperativan u oba slučaja, mada ove ustanove nijesu sinonimne.

  Donošena odluke o prestanku radnog odnosa mora biti zasnovana na rezultatima opštih načela procesnog prava i radnog zakonodavstva, kako bi se utvrdila krivica radnika vezana za njegovo ponašanje, odnosno rad. Svaka odluka bez ovog postupa predstavlja osionost, odiozoist, despotizam, i moć na osnovu položaja, a posebno kršenje nacionalnih i međunarodnih temeljnih postulata, predviđenih nacionalnim ustavom i univerzalnim i regionalnim izvorima ljudskih prava.

  Takvo postupanje vodi u dalje zaoštravanje socijalnih industrijskih odnosa, antagonizam poslodavaca i radnika koji treba da su saradnici na projektu ideje rada, jer je radnik građanin kompanije, korporacija nije samo ekonomska, nego i socijalna, moralna i pravna institucija.

  Nažalost, naše radno i socijalno zakonodavstvo je, u velikoj mjeri, po svome biću, retrogradno, dehumanizirano i suprotno savremenim strujanjima industrijske demokratije, jer međunarodne standarde treba shvatiti kao minimalne zahtjeve prosvijećenog čovječanstva, koje nacionalna zakonodavtsva treba da uzdignu na veći stepen zaštitne uloge i ciljeva u skladu sa načelom ultra vires.


  http://www.vijesti.me/kolumne/nema-o...-kolumna-40253

 2. #2
  Join Date
  Jan 2010
  Location
  ♥•:*´¨`*:•.☆♥☆•:*´¨`*:•♥
  Posts
  8,818
  Rep Power
  5656

  Default

  Ovaj gospodin odlicno vlada sa definicijama, ali mogu se zaklet da je od faxa do dana danasnjeg komunisticki dobio poziciju za vijek-vjekova, i da dana nije radio u preduzetnistvu, kao ni zaradio pare/centa od odgovornog privatno organizovanog posla koji bi sa svojim trudom i od svog novca zaposlio bilo koga van njegove porodice.
  Preko glave mi je Teoreticara koji pisu predivne tekstove na najboljim etickim osnovama bez sopstvenog iskustva o preduzetnistvu i to iz lagodne komunisticki zauzete pozicije...
  Ukoliko prica o Drzavnim radnim pozicijama, tu nek slobodno teoretise ionako su svi na slican nacin i dosli do radnih pozicija i na slican nacin zele da vjecno drze te pozicije.. Dok objasne nevinost i mogucnost da iza svega stoji mobbing i nepotizam.. sto je vrlo vjerovatno u tim drzavnim poslovno i "elitno" pozeljnim pozicijama.
  Ljudi koji nisu na grbachi drzavnom budzetu, vec svoj kapital sticu zaposljavajuci radnike koje sklanjaju od opterecivanja Drzavnog budzeta, i pritom daju prakticni doprinos i drzavi i budzetu, e ti bi josh trebali da funkcionisu na komunisticki nacin.. e jes..... Pobrkao je ovaj gospodin loncice.


  Hvala Lepo
  Last edited by Maja; 30-09-11 at 16:11.
  For Love & Honor

 3. #3
  Join Date
  Jan 2004
  Posts
  29,331
  Rep Power
  9613

  Default

  Quote Originally Posted by autodijagnostika View Post
  Donošena odluke o prestanku radnog odnosa mora biti zasnovana na rezultatima opštih načela procesnog prava i radnog zakonodavstva, kako bi se utvrdila krivica radnika vezana za njegovo ponašanje, odnosno rad. Svaka odluka bez ovog postupa predstavlja osionost, odiozoist, despotizam, i moć na osnovu položaja, a posebno kršenje nacionalnih i međunarodnih temeljnih postulata, predviđenih nacionalnim ustavom i univerzalnim i regionalnim izvorima ljudskih prava.
  Ovo je komicno sto je napisao jer prvo implicira da mora biti krivica i onda definise da je sve istalo osionost, despotizam.... Dakle pise gospodin gluposti i malo se zanio. Poslodavac zbog krize i ko zna cega nema ekonomskog interesa da zaposljava 20 već 5 radnika. Radnik tu nema nikakve krivice niti je kukavac odgovoran za svjetsku krizu i sta onda? Poslodavac je ono nabrojano ili po njegovom ne moze otpustiti te radnike nego neka fino nastavi posao i doplaćuje do sopstvenog biznisa? Vidju kako bi se autor ove umotvorine tako viteski ponasao.
  Kako je nas rjecnik obogaćen pa kad se kupuje i kilo krtole mora se ubaciti "evroatlanske integracije" ili makar "regionalno" " u okruzenju.."
  Ako znam zna me jad koje bi to pravo bilo kao nas regionalni izvoror ljudskih prava, ako nije nase pravo na gluposti i sve mimo svijet.

 4. #4
  Join Date
  Oct 2007
  Posts
  4,604
  Rep Power
  295

  Default

  Last edited by autodijagnostika; 01-10-11 at 14:23.

 5. #5
  Join Date
  Oct 2007
  Posts
  4,604
  Rep Power
  295

  Default

  Evo jos nesto aktuelno sto ima veze sa ovom temom.

  Radnici svih zemalja ujedinite se protiv Dojče telekoma

  Sindikati iz više zemalja koji djeluju u sklopu Dojče telekoma s jučerašnjeg sastanka održanog u Zagrebu uputili su poruku Upravi te telekom grupacije da će se zajedno suprotstaviti namjeri poslodavca da ostvari profit ukidanjem materijalnih prava i otpuštanjem zaposlenih.

  Predstavnici sindikalnih podružnica Dojče telekoma iz Njemačke, SAD-a, BiH, Crne Gore, Češke, Grčke, Mađarske, Makedonije, Slovačke i Hrvatske poručili su predsjedniku Uprave DT-a Reneu Obermanu da prestane s antisindikalnim djelovanjem i korištenjem dvostrukih mjerila za Njemačku i ostale zemlje u kojima DT djeluje.

  Multinacionalne kompanije poput DT-a često u matičnim zemljama poštuju socijalni dijalog i radnička prava dok istovremeno to ne rade u drugim zemljama, kao što pokazuje i primjer DT-a, upozorio je predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever nakon sindikalnog sastanka.

  DT se u Njemačkoj pokazuje kao socijalno odgovorna kompanija, dok u Crnoj Gori ne poštuje kolektivni ugovor, u Hrvatskoj masovno otpušta radnike, u Americi, Engleskoj i Češkoj zastrašuje radnike kako se ne bi učlanili u sindikat. Takvo ponašanje traži "multinacionalni odgovor" sindikata, a jučerašnji skup pokazuje da sindikati iz različitih zemalja nisu međusobni konkurenti već imaju zajednički interes - zaštitu radnika od pohlepe poslodavca, rekao je Sever.

  Za sidikalce je posebno neprihvatljivo to što DT planira masovno otpuštanje radnika u Hrvatskoj i drugim zemljama Jugoistočne Europe, u kojima uprkos teškoj ekonomskoj situaciji kompanija i dalje ostvaruje visoku dobit, a troškove smanjuje otpuštanjem radnika, što ruši i kvalitet usluge korisnicima.

  Sastanak sindikata DT-a u Zagrebu organizovali su UNI - Global union, međunarodna sindikalna asocijacija koja okuplja 900 sindikata sa ukupno 20 miliona članova širom svijeta, te njemačka Zaklada Fridriha Eberta.

  http://www.vijesti.me/vijesti/radnic...a-clanak-40372

 6. #6
  Join Date
  Nov 2004
  Location
  Trg zrtava DPSa BB
  Posts
  10,979
  Rep Power
  1065

  Default

  Majko presveta Bogorodice, sto cinje SAMOUPRAVLJACI,
  oce Selektora Barcelone da kazne sto mu igraci sejde na rezernu klupu ili dobiju nogu u gospodsku guzicu, da ovakvi strucnjaci SAMOUPRAVLJACI sastavljaju sudskim odlukama POBJEDNICKI TIM,
  svi Jevropski klubovi bi bili dhje i CGa, na manje od 1% Grckoga duga, BNP cipancijelle CGe, iznosi 3.2 milijarde, jer imamo ovakve MOZGOVE koji jos uvijek sanjaju JOVANKU ORLEANKU I TITA&JOVANKU, da SLOVENIJA I HRVATSKA HRANI SAMOUPRAVLJACE SFRYota.

  Ima li USTAVNIH ODREDBI, koji bi ovakve NAUCNIKE KAZNJAVALI KAO STETOCINU.

  DRZAVA DANSKA PLACA NEZAPOSLJENE,
  A POSLODAVAC SASTAVLJA I MIJENJA SASTAV POBJEDNICKOG TIMA,
  MI GUBIMO OD "DREZGE PIPERSKE" koji se kupLJU u lokvu u rupu blizu terena.
  IM - Old Bone
  Tamo đe nas čekaš, okupićemo se opet i nastaviti đe smo stali...ZBogom prijatelju...

 7. #7
  Join Date
  Oct 2007
  Posts
  4,604
  Rep Power
  295

  Default

  Milovane brate, posto tebe posebno cijenim i uvazavam moram da ti ukazem na par stvari jer se ocigledno pogresno interpretiraju. Ja mogu da razumijem da ste i ti i Maja poslodavci ali to ne znaci da treba uvjek po defaultu da ste na njihovoj strani a posebno ne onda kad se radi o nepostovanju VLADAVINE PRAVA jer si koliko vidim i sam clan PVP-a i zalazes se za to.
  Situacija u CG je takva da su radnici koji rade u privatnom sektoru potlacena klasa, skoro pa robovi, jer je drzava Crna Gora omogucila poslodavcima da im se isplati nepostovanja prava i zakona. Vlast i poslodavci su u jakoj sprezi, necu pogrijesiti ako kazem privredni kriminal. Nemoj situaciju u Danskoj da mijesas sa situacijom u CG jer su u dijametralnoj suprotnosti. U CG je haos i bezakonje, a vlast to dozvoljava i staje na stranu poslodavaca jer imaju koristi POJEDINCI.

  Gospodin sudija gore mozda potice iz doba komunizma, ali nije poltron vlasti jer da jeste ne bi stajao na stranu radnika.
  Stovise ako se stvarno pogledaju medjunarodni propisi o radu i radnom pravu moze se lako zakljuciti da je taj predlog koji je Vlada predlozila potpuno neprihvatljiv. Ja sam licno laik i za pravo i nisam vidio taj predlog ali ako ljudi iz struke kritikuju, tu su sindikati, Ustavni sud, Vrhovni itd onda je jasno da tu nesto nije u redu.
  Ja sam nasao te medjunarodne konvencije i postavio linkove i zamolio nekog engleza da to prevede, ali ocigledno nece niko jer se misljenja ne slazu. A istina ostaje, a istina je da se oce bezakonje i ULTRA MEGA liberalizam poslodavca a to ne moze. To nidje u svijet i u nijedan sistem drustva nije proslo. Jer ljudi imauu svoja prava koja su im garantovana Ustavom.
  Ako nismo za to onda mi NISMO za VLADAVINU PRAVA.


  Juce sam cuo za primjer djevojke sa diplomom fakulteta kojoj je dat otkaz jer ce da se UDAJE. To nije LEGITIMAN nacin davanja otkaza, to je krsenje ljudskih prava i krsenje zakona al to moze samo u CG. CG vlast oce da to legitimise svojim zakonima.
  Last edited by autodijagnostika; 02-10-11 at 10:50.

 8. #8
  Join Date
  Nov 2004
  Location
  Trg zrtava DPSa BB
  Posts
  10,979
  Rep Power
  1065

  Default

  Da POJASNIM,
  postoje dva JEVROPSKA SISTEMA NA TRZISTU RADA,
  LIBERALNI DANSKA, HOLANDIJA, BRITANIJA
  NJEMACKO-FRANCUSKI-TALIJANSKI -SINDIKALISTICKI,
  koji prinudi COMPANIJE da ostave opremu u Francusku, kupe novu i montiraju u RUMUNIJI I SVI RADNICI OSTANU BEZ POSLA A KOMPANIJA BEZ OPREME.

  ZATO SAM JA ZA LIBERALNI DANSKI KOJI TREJE od 1889, preko 120 godina,
  prost kao PASULJ,
  a prava radnika u realnom SEKTORU,
  minimalna satnica 17 eura,
  radna nedjelja 37,5 sati,
  5 nedjelja ODMORA , sa 12,5 % od bruto plate za TROSAK, plus 2,5 % za prazike i sveceve,
  50% plus 100% za prekovremeni i praznike,
  OTKAZNI ROK U SKLADU SA DUZINOM RADNOG STAZA od jednog dana do godinu dana.

  DRZAVA PLACA 90% od minimalne plate nezaposljenim dvije godine, pa prelaze na GOTOVINSKU SOCIJALNU POMOC, koja je malo manja od podrske za nezaposljene,
  I TAJ LIBERALNI SISTEM SE POKAZAO BOLJI I ZA RADNIKA I ZA POSLODAVCA,
  A NE DAO BOG RADNIKU ILI POSLODAVCU DA PREKRSI KOLEKTIVNI UGOVOR,
  ILI DA ZAKASNI PLATA,
  ALI NE MOZEMO JAVASLUK I HIPOKRIZIJU SKOROJEVICA; BALJKANSKIH DIVLJAKA UPOREDJIVAT SA CIVILIZOVANIM SVIJETOM; A TRTOMUDJENJUJE O PRAVIMA RADNIKA MI IDE NA ZIVCE; POGOTOVU OD DOKTORA SAMOUPRAVLJACA KOJI NAS NA OVE GRANE DOVEDOSE; 3 mijarde BNP, ili manje od 1% GRCKOGA DUGA.

  KAKVO PRAVO RADNIKA, KOD NAS POSTOJI SAMO PRAVO KOMUNISTA I POSKOMUNISTA I POLITICKIH OLIGARHA SAKRIVENIH IZA TAJKUNA; I POSTOJI PRAVO GLASACA DPSDPovaca U JAVNIM SLUZBAMA I JAVNIM PREDUZECIMA; ONI SU ZAKONOM ZASTICENI DA JASU I POSLODAVCE I RADNIKE, NO MNOGI NE VIDE STO NAM RADE; TRI GURAJU A DVA VADE.
  IM - Old Bone
  Tamo đe nas čekaš, okupićemo se opet i nastaviti đe smo stali...ZBogom prijatelju...

 9. #9
  Join Date
  Oct 2007
  Posts
  4,604
  Rep Power
  295

  Default

  [QUOTE=milovan;2407804]
  Quote Originally Posted by milovan View Post
  Da POJASNIM,
  postoje dva JEVROPSKA SISTEMA NA TRZISTU RADA,
  LIBERALNI DANSKA, HOLANDIJA, BRITANIJA
  NJEMACKO-FRANCUSKI-TALIJANSKI -SINDIKALISTICKI,
  koji prinudi COMPANIJE da ostave opremu u Francusku, kupe novu i montiraju u RUMUNIJI I SVI RADNICI OSTANU BEZ POSLA A KOMPANIJA BEZ OPREME.
  Dobro, vjerujem da se u svakoj zemlji razlikuju, ali da li su oni u skladu sa medjunarodnim radnim pravo?
  Postoji nesto sto se zove ''nepravedni otkaz''. U Francuskoj je bilo dosta peripetija oko toga
  evo ovdje govore o tome
  http://en.wikipedia.org/wiki/Labour_...fair_dismissal  Quote Originally Posted by milovan View Post
  ZATO SAM JA ZA LIBERALNI DANSKI KOJI TREJE od 1889, preko 120 godina,
  I ja sam ali samo ako je u skladu sa medjunarodnim radnim pravom a ja vjerujem da jeste.

  Quote Originally Posted by milovan View Post
  prost kao PASULJ,
  a prava radnika u realnom SEKTORU,
  minimalna satnica 17 eura,
  radna nedjelja 37,5 sati,
  5 nedjelja ODMORA , sa 12,5 % od bruto plate za TROSAK, plus 2,5 % za prazike i sveceve,
  50% plus 100% za prekovremeni i praznike,
  OTKAZNI ROK U SKLADU SA DUZINOM RADNOG STAZA od jednog dana do godinu dana.
  Sve je to lijepo definisano tamo Milovane ja ti vjerujem. Ali kod nas i kad lijepo definisu u Zakonu, to se djao popio ne postuje. Jer im se moze.

  Quote Originally Posted by milovan View Post
  DRZAVA PLACA 90% od minimalne plate nezaposljenim dvije godine, pa prelaze na GOTOVINSKU SOCIJALNU POMOC, koja je malo manja od podrske za nezaposljene,
  I TAJ LIBERALNI SISTEM SE POKAZAO BOLJI I ZA RADNIKA I ZA POSLODAVCA,
  A NE DAO BOG RADNIKU ILI POSLODAVCU DA PREKRSI KOLEKTIVNI UGOVOR,
  ILI DA ZAKASNI PLATA,
  ALI NE MOZEMO JAVASLUK I HIPOKRIZIJU SKOROJEVICA; BALJKANSKIH DIVLJAKA UPOREDJIVAT SA CIVILIZOVANIM SVIJETOM; A TRTOMUDJENJUJE O PRAVIMA RADNIKA MI IDE NA ZIVCE; POGOTOVU OD DOKTORA SAMOUPRAVLJACA KOJI NAS NA OVE GRANE DOVEDOSE; 3 mijarde BNP, ili manje od 1% GRCKOGA DUGA.
  E da je kod nas tako Milovane...nadamo se jednog dana.

  Quote Originally Posted by milovan View Post
  KAKVO PRAVO RADNIKA, KOD NAS POSTOJI SAMO PRAVO KOMUNISTA I POSKOMUNISTA I POLITICKIH OLIGARHA SAKRIVENIH IZA TAJKUNA; I POSTOJI PRAVO GLASACA DPSDPovaca U JAVNIM SLUZBAMA I JAVNIM PREDUZECIMA; ONI SU ZAKONOM ZASTICENI DA JASU I POSLODAVCE I RADNIKE, NO MNOGI NE VIDE STO NAM RADE; TRI GURAJU A DVA VADE.
  Slazem se da je sve tako, i zato SVI oce drazvni posao jer je kod privatnika u CG lose, veoma lose.
  To ti je jedan od najboljih primjera politicke korupcije u CG. Glasacima vlasti se daju sigurni drzavni poslovi.
  Nece niko kod privatnika jer nemaju ista prava kao na drzavne jasle.
  Ja nisam protiv privatnika ali jesam za ista prava svih.
  Last edited by autodijagnostika; 02-10-11 at 14:52.

 10. #10
  Join Date
  Sep 2004
  Location
  bijeli svijet
  Posts
  2,437
  Rep Power
  1548

 11. #11
  Join Date
  Oct 2007
  Posts
  4,604
  Rep Power
  295

  Default

  Hvala Ronn|3. To je konvencija 158 Medjunarodne organizacije rada prevedena hrvatski, razumjece svi nadam se .
  Tu se eksplicitno kaze da mora postojati opravdani razlog za davanje otkaza, a takodje omoguciti zaposljenom da se zali sudu ukoliko smatra da je ostecen-nepravedan otkaz.

  Ne znam kakav su predlog za davanje otkaza ovi iz Vlade predlozili, ali s obzirom da su se sindikati pobunili i cak Ustavni sud, onda mora da je nesto nedopustivo.

 12. #12
  Join Date
  Jan 2010
  Location
  ♥•:*´¨`*:•.☆♥☆•:*´¨`*:•♥
  Posts
  8,818
  Rep Power
  5656

  Default

  Opravdanih razloga uvijek, jer bez opravdanih razloga nikome ne pada na pamet da daje nekome otkaz, i eto.
  Toliko sam otkaza do sada pogurala, da stvarno ne razumijem ljude koji bi zeljeli silu na sramotu, ili blaze receno iako nezadovoljavajuci u odredjenim radnim okolnostima, da zadrze radno mjesto u ne-drzavnoj firmi. Ne znam ko bi normalan gubio vrijeme na sve to.
  Ovo oko zastite svojih tesko dobijenih i debelo zaduzenih drzavnih radnih mjesta lezi-lebe do penzije razumijem, jer tu su vrijednosti borbe za prestole "kraljica, princeva, princeza, dvorskih luda, dama, *****," itd itd... Ali u privatnim.. nepojmivo.

  Sto li mi to sve lici na crkveni zakon o razvodu.. Ne znam.

  Hvala Lepo
  Last edited by Maja; 03-10-11 at 08:37.
  For Love & Honor

 13. #13
  Join Date
  Oct 2007
  Posts
  4,604
  Rep Power
  295

  Default

  Quote Originally Posted by Maja View Post
  Opravdanih razloga uvijek, jer bez opravdanih razloga nikome ne pada na pamet da daje nekome otkaz, i eto.
  Toliko sam otkaza do sada pogurala, da stvarno ne razumijem ljude koji bi zeljeli silu na sramotu, ili blaze receno iako nezadovoljavajuci u odredjenim radnim okolnostima, da zadrze radno mjesto u ne-drzavnoj firmi. Ne znam ko bi normalan gubio vrijeme na sve to.
  Ovo oko zastite svojih tesko dobijenih i debelo zaduzenih drzavnih radnih mjesta lezi-lebe do penzije razumijem, jer tu su vrijednosti borbe za prestole "kraljica, princeva, princeza, dvorskih luda, dama, *****," itd itd... Ali u privatnim.. nepojmivo.

  Sto li mi to sve lici na crkveni zakon o razvodu.. Ne znam.

  Hvala Lepo
  Majo, vi nas uporno poistovjecujete sa uredjenim drzavama a to ne ide. Stvari gledate sa ''visine'' a nemate uvid kakvo je stanje na terenu.
  Kod nas UVIJEK ima neopravdanih razloga za davanje otkaza jer se privatnicima moze. Oni se stalno oglusuju o zakon.

  Najbolji primjer su trudnice i njihovo porodiljsko odsustvo. Svugdje u svijet je to zakonski vrlo striktno odredjeno, jedino kod nas iako je zakonom navodno sredjeno poslodavce bas briga.
  Zamislite da odlucite da se udajete i saopstite to svom poslodavcu a on vam kaze da to njemu ne odgovara i da mu vise niste potrebni. Sto bi ste vi uradili?

  I to nije jedino krsenje zakona, oni masovno krse i kad su u pitanju porezi i doprinosi. Takvog bahatog i SAMOUPRAVLJACKOG djelovanja tesko da mozete sresti u uredjenom svijetu.

  E zato radnici i sindikati i svi posteni ljudi oce rigoroznije zakone ne bi li se ovi nasi privatnici malo doveli u red, a ne da im se dopusti da rade sto oce, da imaju iste, slobodnije ako ne i bolje uslove za ''poslovanje'' od uredjenog svijeta.
  Da imamo makar velike kompanije koje se bave proizvodnjom i izvozom pa takvim kompanijama stvarno i omoguciti neke povoljnije uslove i povlastice jedan odredjeni period ne bi li se ovoj drzavi malo pomoglo da sama stane na noge. Ali ne kod nas samo rade odlicno kompanije koje se bave uvozom i prodajom na domacem trzistu i to se nazivaju uspjesne kompanije aka Voli recimo.

 14. #14
  Join Date
  Oct 2007
  Posts
  4,604
  Rep Power
  295

  Default

  Tresla se gora, rodio se...mrak.
  Dakle, socijalni dijalog u CG vode Vlada i poslodavci. Radnici i sindikati se ne pitaju vise nista.

  Pavićević: Zakon o radu povučen pod pritiskom poslodavaca
  20. oktobar 2011.

  Predstavnik Unije slobodnih sindikata (USSCG) Zvonko Pavićević kazao je „Danu“ da je Vlada na opšte iznenađenje povukla prijedlog iz procedure.

  Neshvatljivo je da se propis povuče iz procedure nakon dvije godine usaglašavanja. Sigurno da razlog za povlačenje nije jedan amandman. Razlog je druge prirode. Predpostavljamo da je takva odluka donesena pod pritiskom poslodavaca kojima ne odgovara ovakav zakon- smatra Pavićević.

  Ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović juče je, na sjednici skupštinskog Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje povukao Predlog izmjena i dopuna Zakona o radu.

  Numanović je predlog povukao u toku rasprave o amandmanu poslanika Socijaldemokratske partije, Damira Šehovića, saopšteno je juče iz Skupštine, prenijeli su crnogorski mediji.

  Amandman SDP je urađen u saradnji sa Unijom slobodnih sindikata, kako bi se izmjenio član 143 kojim je poslodavcu dozvoljeno otpuštanje radnika bez disciplinskog postupka. Amandmanom je predloženo da se otkaz ugovora o radu može dati zbog kontinuiranog nepoštovanja obaveza, a da taj period ne može biti kraći od 30 dana.

  http://www.portalanalitika.me/ekonom...slodavaca.html

 15. #15
  Join Date
  Oct 2007
  Posts
  4,604
  Rep Power
  295

  Default

  20 Oct 2011. 14:22 | Izvor: CdM

  Šehović: Numanović brine za poslodavce koji krše zakon

  Socijaldemokratska partija SDP pozivala je Ministarstvo rada i socijalnog staranja da ispravi kako navode "očiglednu grešku" i u najkraćem roku predloži izmjene Zakona o radu, u suprotnom iz SDP-a poručuju da će predložiti novi akt korigovan njihovim amandmanom i omogućiti skupštini da se o njemu izjasni.

  Podsjetimo juče je ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović povukao je iz skupštinske procedure prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu. Numanović je zakon povukao na sjednici skupštinskog Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, a tokom rasprave o amandmanu poslanika SDP-a Damira Šehovića.

  SDP, kako kaže Šehović, smatra da Unija poslodavaca, a pogotovo Ministarstvo rada i socijalnog staranja ne treba da štite poslodavce koji krše zakon, kao što ni sindikati ne treba da štite radnike koji ne izvršavaju svoje radne obaveze.

  "Ministarstvo pravi grešku zbog naglašene brige za one poslodavce koji krše zakon, ali je napravilo još veću grešku time što je povuklo zakon iz skupštinske procedure", poručio je Šehović.

  Šehović poručuje Vlade i Numanoviću da je amandman SDP-a imao za cilj uspostavljanje narušenog dogovora socijalnih partnera.


  "On nije i ne može biti razlog za povlačenje prijedloga zakona iz skupštinske procedure, a očigledno je da se pokušava upotrijebiti kao izgovor", poručio je Šehović.

  On podsjeća da je SDP amandmanom tražila da radnik, za koga je sud utvrdio da mu je poslodavac nezakonito raskinuo radni odnos, ima pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete čija se visina utvrdjuje u postupku.

  "Ipak kvalitet jednog amandmana očigledno nije suština našeg spora. Nije prvi put da neko ministarstvo nije saglasno sa amandmanom poslanika parlamentarne većine, ali jeste prvi put da to navede kao razlog za povlačenje zakona. Očigledno je da i ja i Ministarstvo znamo da je moj amandman bolji. Ja to pokazujem željom da o njemu odluči Skupština, a ministarstvo pokazuje da zna da je moj amandman bolji strahom od odluke parlamenta", poručio je Šehović.

  On je saopštio da očekuje i podršku poslanika DPS-a u slučaju da SDP predloži nove izmjene Zakona o radu.

 16. #16
  Join Date
  Oct 2007
  Posts
  4,604
  Rep Power
  295

  Default

  Quote Originally Posted by autodijagnostika View Post
  Evo jos nesto aktuelno sto ima veze sa ovom temom.

  Radnici svih zemalja ujedinite se protiv Dojče telekoma

  Sindikati iz više zemalja koji djeluju u sklopu Dojče telekoma s jučerašnjeg sastanka održanog u Zagrebu uputili su poruku Upravi te telekom grupacije da će se zajedno suprotstaviti namjeri poslodavca da ostvari profit ukidanjem materijalnih prava i otpuštanjem zaposlenih.

  Predstavnici sindikalnih podružnica Dojče telekoma iz Njemačke, SAD-a, BiH, Crne Gore, Češke, Grčke, Mađarske, Makedonije, Slovačke i Hrvatske poručili su predsjedniku Uprave DT-a Reneu Obermanu da prestane s antisindikalnim djelovanjem i korištenjem dvostrukih mjerila za Njemačku i ostale zemlje u kojima DT djeluje.

  Multinacionalne kompanije poput DT-a često u matičnim zemljama poštuju socijalni dijalog i radnička prava dok istovremeno to ne rade u drugim zemljama, kao što pokazuje i primjer DT-a, upozorio je predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever nakon sindikalnog sastanka.

  DT se u Njemačkoj pokazuje kao socijalno odgovorna kompanija, dok u Crnoj Gori ne poštuje kolektivni ugovor, u Hrvatskoj masovno otpušta radnike, u Americi, Engleskoj i Češkoj zastrašuje radnike kako se ne bi učlanili u sindikat. Takvo ponašanje traži "multinacionalni odgovor" sindikata, a jučerašnji skup pokazuje da sindikati iz različitih zemalja nisu međusobni konkurenti već imaju zajednički interes - zaštitu radnika od pohlepe poslodavca, rekao je Sever.

  Za sidikalce je posebno neprihvatljivo to što DT planira masovno otpuštanje radnika u Hrvatskoj i drugim zemljama Jugoistočne Europe, u kojima uprkos teškoj ekonomskoj situaciji kompanija i dalje ostvaruje visoku dobit, a troškove smanjuje otpuštanjem radnika, što ruši i kvalitet usluge korisnicima.

  Sastanak sindikata DT-a u Zagrebu organizovali su UNI - Global union, međunarodna sindikalna asocijacija koja okuplja 900 sindikata sa ukupno 20 miliona članova širom svijeta, te njemačka Zaklada Fridriha Eberta.

  http://www.vijesti.me/vijesti/radnic...a-clanak-40372
  Heh, u svijetlu afere Telekom shvatate li sad ko je omogucio da DT moze da se ponasa tako kako se ponasa?
  http://www.cafemontenegro.com/index....25&news=223994
  Last edited by autodijagnostika; 16-01-12 at 09:49.

 17. #17
  Join Date
  Oct 2007
  Posts
  4,604
  Rep Power
  295

  Default

  RADNIČKA PRAVA

  Kada prestaje rad na određeno

  Pokret za promjene tražiće izmjene Zakona o radu i pokrenuće inicijativu kod Ustavnog suda da preispita zakonitost postojećih odredbi, najavila je danas član predsjedništva PzP dr Branka Bošnjak.

  Ona je to najavila nakon što su u tekstu u “Vijestima” članovi Radne grupe koja je pripremala nedavno usvojene izmjene zakona o radu, pomoćnica ministra rada i socijalnog staranja, Vesna Simović i generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković iznijeli različito tumačenje odredbe koja se tiče rada na određeno vrijeme.

  Simović je kazala da se izmjene Zakona o radu primjenjuju na ugovore koji budu zaključivani nakon stupanja na snagu dok postojeći ugovori na određeno ostaju na snazi do njihovog isteka. Keković se nije složio sa takvim tumačenjem, jer smatra da je ograničavanje rada na određeno bio glavni cilj izrade izmjena zakona.

  "Veoma je čudno, da ne kažem neprimjereno, da dva člana Radne grupe koja su radila na izmjenama i dopunama Zakona o radu i koja je navodno usaglasila stavove sada imaju različito tumačenje, usudiću se reći jedne od najvažnijih odredbi koja je ovih dana stupila na snagu a tiče se rada na određeno vrijeme.

  Iskustvo je pokazalo da su poslodavci u skoro devedeset odsto slučajeva zloupotrebljavali institut rada na određeno vrijeme, pa je u onom „robovlasničkom“ Zakonu o radu od 2008. godine postojala mogućnost da poslodavci drže nekog u statusu zaposlenog na određeno vrijeme cio radni vijek čak do penzije i da mu svakog mjeseca produžavaju taj status, dovodeći ga tako u ponižavajući položaj, sa stalnom ucjenom da li će ili neće biti produžen ugovor o radu", navela je Bošnjak.

  Ova zloupotreba poslodavaca, prema njenom mišljenju, je i bila jedan od razloga da se izmjenama zakona definise rad na određeno vrijeme kao izuzetak, a ne kao pravilo.

  "Ali vidimo na samom početku primjene zakona imamo različito tumačenje, a PzP je taj scenario i predvidio tokom usvajanja izmjena. Znajući da je Vlada sklonija da izlazi u susret poslodavcima nego radnicima, Pokret za promjene je imao decidan amandman kojim bi se izbjegle ovakve zloupotrebe a kojim je bilo jasno definisano da i zaposleni koji su do dana stupanja na snagu Zakona imali više od 24 mjeseca rada na određano vrijeme kod istog poslodavca im se ugovor o radu na određeno vrijeme prevede u ugovor na neodređeno, međutim, taj amandman nije prihvaćen.

  Iako su socijaldemokrate tokom donošenja ovih izmjena potrudili da pokupe lovorike, kao navodni zaštitnici radnika, sad se vidi da to i nije baš tako i da je PZP, znajući kakav je poslovni ambijent u Crnoj Gori bio u pravu kada je tražio detaljnije definisanje nekih odrednica, ali nije naišao na razumijevanje", podsjetila je Bošnjak.

  PzP će, kako je navela, imajući to u vidu pokrenuti izmjene ovog Zakona kako bi se izbjegle nove zloupotrebe, i postigla jasna tumačenja.

  "Očekujemo da će ovog puta poslanici vladajuće većine imati više sluha za status i zaštitu prava radnika, koji su uglavnom u veoma nezavidnom, da ne kažem potlačenom položaju posebno ukoliko im je poslodavac privatnik, mada, nažalost ni država kao poslodavac nije baš primjer korektnog socijalnog dijaloga", kazala je Bošnjak.

  OTKAZ definisati zakonom

  Pokret za promjene će pokrenuti i inicajatvu prema Ustavnom sudu za preispitivanje ustavnosti odrednice koja omogućava poslodavcu da pravilnikom, odnosno internim aktom propisuje uslove i način davanja otkaza odnosno raskida radnog odnosa na inicijativu poslodavca.

  "Smatramo da to najosjetljivije pitanje treba da bude isključivo defnisano Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom, a nikako internim aktima što je, smatramo u suprotnosti sa Ustavom Crne Gore a i sa konvecijom Međunarodne organizacije rada", navela je Bošnjak.

 18. #18
  Join Date
  Jan 2004
  Posts
  29,331
  Rep Power
  9613

  Default

  Quote Originally Posted by autodijagnostika View Post
  Ona je to najavila nakon što su u tekstu u “Vijestima” članovi Radne grupe koja je pripremala nedavno usvojene izmjene zakona o radu, pomoćnica ministra rada i socijalnog staranja, Vesna Simović i generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković iznijeli različito tumačenje odredbe koja se tiče rada na određeno vrijeme.

  Simović je kazala da se izmjene Zakona o radu primjenjuju na ugovore koji budu zaključivani nakon stupanja na snagu dok postojeći ugovori na određeno ostaju na snazi do njihovog isteka. Keković se nije složio sa takvim tumačenjem, jer smatra da je ograničavanje rada na određeno bio glavni cilj izrade izmjena zakona..
  Blago radnicima kad njihov predstavnik ne zna da nema zakona na svijet koji moze djelovati retroaktivno.

 19. #19
  Join Date
  Oct 2007
  Posts
  4,604
  Rep Power
  295

  Default

  Dobro, ali ima radnika koji godinama rade na odredjeno i sto sad treba dozivotno da rade na odredjeno samo zato sto je u to vrijeme bio takav Zakon?
  U tom Zakonu je valjda definisano da posle par godina rada na odredjeno kod jednog poslodavca radnik mora dobiti ugovor na neodredjeno.

 20. #20
  Join Date
  Jan 2004
  Posts
  29,331
  Rep Power
  9613

  Default

  Ne rade dozivotno već samo dok im istekne sadasnji ugovor. Od dana kad taj zakon stupi na snagu svaki novi ugovor je po novom zakonu. Dvije ili tri rabote (ne znam tacno kako je predvidjeno) na odredjeno vrijeme znaci da vise ne moze biti tako nego ili na neodredjeno ili nikakav ugovor. Ako se poslodavac "prevari" pa da sljedeću potpise na odredjeno ona je automatski na neodredjeno i to je sve prosto ka pasulj.

 21. #21
  Join Date
  Oct 2007
  Posts
  4,604
  Rep Power
  295

  Default

  Quote Originally Posted by Hari Krisna View Post
  Ne rade dozivotno već samo dok im istekne sadasnji ugovor. Od dana kad taj zakon stupi na snagu svaki novi ugovor je po novom zakonu. Dvije ili tri rabote (ne znam tacno kako je predvidjeno) na odredjeno vrijeme znaci da vise ne moze biti tako nego ili na neodredjeno ili nikakav ugovor. Ako se poslodavac "prevari" pa da sljedeću potpise na odredjeno ona je automatski na neodredjeno i to je sve prosto ka pasulj.
  Fair enough, s ozbirom da se dostini ugovor produzavao na po mjesec ili 3, ubrzo ce docekat da dobiju neodredjeno ili otkaz.

 22. #22
  Join Date
  Nov 2004
  Location
  Trg zrtava DPSa BB
  Posts
  10,979
  Rep Power
  1065

  Default

  Za ovih chetiri decenije sjecam se dva -tri generalna shtrajka, prilikom sklapanja KOLEKTIVNIH UGOVORA pochetkom sedamdesetih, i jednog LOK-AUTA od strane poslodavaca, bilo je pojedinachnih shtrajkova tipografa, koji su unishtili svoju STRU...KU, ogromnim zahtjevima za duplo vecu satnicu od ostalih STRUKA, i ubrzali kompjoturizaciju shtampe. Suvereno pravo POSLODAVCA da dijeli i upravlja poslovnom politikom i bira sastav tima, niko nikad nije dovodio u pitanje, samo najave masovnih otkaza u javnim preduzecima , gradskom saobracaju je bilo povremenih shtrajkova. Shto zelim da kazem, da se u Danskoj INTERESI POSLODAVACA I ZAPOSHLJENIH ZAJEDNICHKI, svi poshtuju KOLEKTIVNI DOGOVOR, a kad zaposhljeni dobije OTKAZ, o njemu brine DRZAVA, jer nijesu POSLODAVCI SOCIJALNI CENTRI, nama su u CGi ZIVCI POMIJESHANI, pa se LOPTAJU DRZAVA I POSLODAVCI SA RADNICIMA I SLUZBENICIMA, i prebachuju ODGOVORNOST JEDNI NA DRUGE, kome takvo HAOTICHNO STANJE ODGOVARA, to samo BOG ZNA, ali da moze PRAVEDNIJE I POSHTENIJE MOZE, to funkcionishe u PRAKSI POLA VIJEKA U DANSKU BEZ IKAKVIH TENZIJA, MINIMALNA SATNICA 15 eura, radna nedjelja 37,5 sati, 5 nedjelja odmora, 12,5 % od bruto plate za ODMOR-FERIJE, i 2,5 % za PRAZNIKE DRZAVNE I VJERSKE, plata nikad ne kasni, jer svi poslodavci uplacuju u GARANTNI FOND, kad neku firmu LIKVIDIRA, novac se prvo isplati radnicima, pa PORESKOJ UPRAVI. PROSTO KAO PASULJ, ko dobije otkaz ide na kasu za nezaposhljene i prima minimum 90%, ili 1500 eura BRUTO, NETO oko 1000, ako je ovo JEVROPSKI POKRET ZA VLADAVINU PRAVA, pod hitno treba uspostavit kontakte sa SINDIKATIMA, POSLODAVCIMA I MINISTARSTVOM RADA, DA SE JEDNOM ZA VIJEKE VJEKOV USTANOVE PRAVILA IGRE, JER OVAJ JAVASHLUK MOZE IZAZVATI NECHIJU POGIBIJU; JER ODGOVORNI BJEZE OD ODGOVORNOSTI U BLINDIRANE AUDIJE I MERCEDESE; SRAM IH I STID BILA:
  IM - Old Bone
  Tamo đe nas čekaš, okupićemo se opet i nastaviti đe smo stali...ZBogom prijatelju...

 23. #23
  Join Date
  Oct 2007
  Posts
  4,604
  Rep Power
  295

  Default

  Quote Originally Posted by milovan View Post
  MINIMALNA SATNICA 15 eura, radna nedjelja 37,5 sati, 5 nedjelja odmora, 12,5 % od bruto plate za ODMOR-FERIJE, i 2,5 % za PRAZNIKE DRZAVNE I VJERSKE, plata nikad ne kasni, jer svi poslodavci uplacuju u GARANTNI FOND, kad neku firmu LIKVIDIRA, novac se prvo isplati radnicima, pa PORESKOJ UPRAVI. PROSTO KAO PASULJ, ko dobije otkaz ide na kasu za nezaposhljene i prima minimum 90%, ili 1500 eura BRUTO, NETO oko 1000, ako je ovo JEVROPSKI POKRET ZA VLADAVINU PRAVA, pod hitno treba uspostavit kontakte sa SINDIKATIMA, POSLODAVCIMA I MINISTARSTVOM RADA, DA SE JEDNOM ZA VIJEKE VJEKOV USTANOVE PRAVILA IGRE, JER OVAJ JAVASHLUK MOZE IZAZVATI NECHIJU POGIBIJU; JER ODGOVORNI BJEZE OD ODGOVORNOSTI U BLINDIRANE AUDIJE I MERCEDESE; SRAM IH I STID BILA:
  E Milovane ubo si u centar.
  U Dansku je minimalna satnica 15e, i svaki sat se obracuna i plati tako da obican konobar moze da zaradi veoma finu platu za mjesec dana. zato nasi kad ojdu rade sto bilo a nerijetko i po 2 posla, jer znaju za sto rade.
  A kod nas konobar moze da mrchi i drnchi i da mu je 300e za mjesec dosta i to ako mu ne zakasni, a da ne pricam koliko drzavi ide.
  I sad, protiv koga radnici treba da protestuju, protiv vlasti ili poslodavaca? Ko je kriv, svi smo krivi Milovane.

 24. #24
  Join Date
  Jan 2004
  Posts
  29,331
  Rep Power
  9613

  Default

  Autodijagnostika, zaboravljas najvazniju stvar da taj radnik tamo za satnicu od 15 eura privrijedi makar 20 eura, a koliko kod nas privrijedi? Manimo se komunistickih prica svi imaju jednake stomake, pa bi najbolje bilo plata kao u Danskoj, a rabota ka u Crnoj Gori. Fino je izracunati da kod nas konobar "mora" zaraditi 168 sati pa po 15 eura i plata pomoziboze preko 2,5 hiljade a sto je promet u kafani 600 eura neka se brine neko drugi.

 25. #25
  Join Date
  Oct 2007
  Posts
  4,604
  Rep Power
  295

  Default

  Nije konobar u Dansku nista vrijedniji od konobara u CG. To nisu nikakve komunisticke price, prije su socio-ekonomske, ali kad si se vec dotaka u velikoj Jugoslaviji je bilo 3 put bolje no danas. Radilo se, proizvodilo i izvozilo. A sto se to danas radi?
  Oce turizam i to ne bilo kakvi vec elitni, pa onda bi bilo posteno da i radnici u tom sektoru elitno zaradjuju.
  Radnici snose najmanju krivicu zbog ovakvog danasnjeg stanja. Potpuno su obezvrijedjena njihova radnicka prava zato sto su gospoda htjeli na precac upravo taj neoliberalni kapitalizam.

  A da nasi radnici manje vrijede, ne bi ih stranci placali kao svoje kad odu da tamo rade.

  Quote Originally Posted by Hari Krisna View Post
  Fino je izracunati da kod nas konobar "mora" zaraditi 168 sati pa po 15 eura i plata pomoziboze preko 2,5 hiljade a sto je promet u kafani 600 eura neka se brine neko drugi.
  To neka se brine taj koji drzi kafanu, neka vidi isplati li mu se a ne da od radnika pravi robove.
  Last edited by autodijagnostika; 16-01-12 at 14:17.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Zakon o radu ne odgovara poslodavcima
  By autodijagnostika in forum Ekonomija
  Replies: 62
  Last Post: 31-05-11, 15:19
 2. Ugovor o radu
  By Brent1986 in forum Sve i svasta
  Replies: 11
  Last Post: 22-03-11, 11:17
 3. Nezgoda na radu :)
  By bojankov in forum Sve i svasta
  Replies: 10
  Last Post: 31-03-10, 22:17
 4. zakon o radu
  By pilicius in forum Sve i svasta
  Replies: 1
  Last Post: 09-07-09, 13:04
 5. Budvani na prinudnom radu
  By Bunny Rabbit in forum Budva
  Replies: 27
  Last Post: 10-01-05, 21:42

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •