Komplet od 3CD..preko 70 jedrenjaka..francuski..engleski..spanski..njemacki ..ruski..americki itd..

radi se o profesionalnim nacrtima koji se mogu stampati i do 4x3m formatu..

info na richi@cg.yu