Komplet za prebacivanje volana sa desne na levu stranu, 1000