Page 1 of 8 12345 ... LastLast
Results 1 to 25 of 190

Thread: MANS ,prijave ,savjesni vladari

 1. #1
  Join Date
  Sep 2005
  Posts
  941
  Rep Power
  0

  Default MANS ,prijave ,savjesni vladari

  funkcionera
  Javna funkcija
  Ostale funkcije
  Datum podnosenja prijave
  Datum odgovora
  Odgovor

  1
  Borivoje Drakic
  V.D direktor J.P " Gradski stadion " Podgorica
  1.Republicki fond PIO– Podgorica, clan upravnog odbora
  2. AD "Plodovi Crne Gore " – Podgorica, clan odbora direktora
  26.05.2006.  2 Dejan Bajic
  Savjetnik Predsjednika Vlade
  1. Pomorski saobracaj " A.D. Kamenari, clan odbora direktora;

  2. NLB Montenegrobanka A.D. – Podgorica, clan upravnog odbora;

  3. "Lovcen " AD – Podgorica, clan odbora direktora
  26.05.2006.  3 Dervis Selhanovic
  Direktor Zavoda za medjunarodnu naucnu, prosvjetnu, kulturnu i tehnicku saradnju
  1. A.D. za prikazivanje filmova "Kultura " – Podgorica, clan odbora direktora
  2. JU Muzeji i galerije Podgorice, clan organa upravljanja
  26.05.2006.  4 Dragan Djuric
  Pomocnik ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije
  1. "Sindcentar" D.O.O. Kotor, predsjednik upravnog odbora;

  2. "Monitor" D.O.O. – Podgorica, osnivac
  26.05.2006.  5 Dragan Mijajlovic
  Potpredsjednik Opstine Podgorica
  1. AD "Duvanski kombinat ", clan odbora direktora
  2. "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" D.O.O. – Podgorica, predsjednik upravnog odbora
  26.05.2006.  6 Djuro Maric
  Poslanik u Skupstini RCG
  1. Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju "Dr Simo Milosevic " A.D. Igalo, clan odbora direktora
  2. Specijalisticka ginekolosko-akuserska ambulanta sa ultrazvucnom dijagnostikom "MARIĆ" – Igalo, osnivač
  26.05.2006  7 Goran Vuketic
  Izvrsni direktor Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice
  1. D.O.O ''Basketmont” – Podgorica, osnivac
  2. D.O.O ''MN Prominent' - Podgorica, Predsjednik upravnog odbora;
  3. AD ”Mjesovito” Herceg Novi, clan odbora direktora
  26.05,2006.  8 Krsto Rackovic
  Pomocnik ministra finansija
  1. Fond za obestecenje – Podgorica

  2. A.D Vunarski kombinat "Vunko", Bijelo Polje
  26.05.2006  9 Luidj Skrelja
  Poslanik u Skupstini RCG
  1. "Swiss osiguranje " A.D. – Podgorica, clan odbora direktora
  2. A.D."Bajo Sekulic " – Ulcinj, clan odbora direktora
  3. "Albatros" – Ulcinj, izvrsni direktor
  26.05.2006.  10 Miodrag Radunovic
  Poslanik u Skupstini RCG
  1. U.Z.U. Opsta bolnica – Berane, V.D.Direktor;

  2. "13 Jul – Plantaze " A.D. – Podgorica, clan odbora direktora;

  3. Repiblicki Fond PIO – Podgorica, clan upravnog odbora
  26.05.2006.  11 Mirko Nilevic
  Potpredsjednik Opstine Podgorica

  odbornik u SO Podgorica


  1."Niba " D.O.O. – Podgorica, osnivač

  2. "Mizomi" D.O.O. – Podgorica , osnivač
  26.05.2006.  12 Mladen Brajovic
  Odbornik u SO Podgorica
  1. JP "Cistoca" – Podgorica, clan upravnog odbora
  2. D.O.O "Sars" – Podgorica, osnivac
  3. D.O.O Agencija za stanovanje – Podgorica, izvršni direktor
  26.05.2006.  13 Mr Radoje Zugic
  Poslanik u Skupstini SCG
  1."Lovcen" AD - Podgorica, clan odbora direktora
  2. Republicki FOND PIO - Podgorica, direktor
  26.05.2006.  14 Radomir Milovic
  Poslanik u Skupstini RCG
  1. Elektroprivreda Crne Gore AD – Niksic, clan odbora direktora
  2. "MN Prominent " D.O.O., predsjednik upravnog odbora
  3. Kosarkaski klub "Niksic" D.O.O. , predsjednik upravnog odbora
  26.05.2006.  15 Radosav Nikcevic
  Pomocnik ministra ekonomije
  1. Drustvo za proiz, trgovinu i usluge "Kverkus" K.D. komplementara Milatovic Vesne iz Niksica;

  2. AD ŠIP "Berane" – Berane - (u stecaju), clan odbora direktora
  26.05.2006.  16 Radovan Damjnaovic
  Pomocnik ministra prosvjete i nauke
  1. Izdavacko-trgovinsko preduzece "Kolo" DOO – Niksic, clan upravnog odbora;

  2. Centar za strucno obrazovanje , clan organa upravljanja;

  3. JZU Opsta bolnica – Niksic, clan organa upravljanja
  26.05.2006.  17 Rifat Rastoder
  Potpredsjednik Skupstine RCG
  1. AD “Magnat osiguranje” – Podgorica, clan odbora direktora; 2. "Montenegro Airlines " – Podgorica, clan odbora direktora
  26.05.2006.  18 Sasa Muratovic
  Odbornik u SO Podgorica
  1. D.O.O “Kamenik”- Podgorica, osnivač
  2. JP "Vodovod i kanalizacija " sa potpunom odg. – Podgorica, clan organa upravljanja
  26.05.2006.  19 Slavko Boljevic
  Odbornik u SO Podgorica
  1. JP ''Komunalne usluge” – Podgorica, clan upravnog odbora
  2. Ortopedsko preduzece "RU DO" A. D. , direktor poslovne jedinice
  26.05.2006.  20 Slobo Pajovic
  Poslanik u Skupstini RCG
  1. "Panimal Trade " D.O.O., osnivač

  2. AD "Luka Bar" - Bar, clan odbora direktora
  3. JZU Opsta bolnica "Blazo Orlandic " Bar, clan organa upravljanja
  26.05.2006.  21 Slobodan Stanovic
  Zamjenik sekretara za komunalno-stambene poslove i zastitu zivotne sredine Opstine Podgorica
  1. JP "Čistoca" – Podgorica, clan upravnog odbora
  2. AD "Plodovi Crne Gore" - Podgorica, clan odbora direktora
  26.05.2006.  22 Srdjan Milic
  Poslanik u Skupstini RCG
  1. D.O.O "Nar" – Budva, ovlašćeni zastupnik

  2. ‘’Montenegro agent’’ D.O.O - Budva, predsjednik upravnog odbora

  3. D.O.O. "Matigor Trade" – Budva, ovlasceni zastupnik
  26.05.2006.  23 Vladan Vucelic
  Direktor JP "Komunalne usluge” – Podgorica
  1. "Ambiente" D.O.O. – Podgorica, predsjednik upravnog odbora
  2. D.O.O "Inter Line Sport " – Podgorica, osnivač
  26.05.2006.  24 Vojin Vlahovic
  Savjetnik Predsjednika Vlade za ekonomske odnose sa inostranstvom i privatizaciju
  1. HTP "Boka" A.D. – Herceg-Novi, clan odbora direktora; 2. Turisticka organizacija Crne Gore, Podgorica, V.D.Direktor

  3. Drustvo za proiz, promet roba i usluga "Montenegro Bonus " – Cetinje, clan odbora direktora
  26.05.2006.  25 Zarija Franovic
  Poslanik u Skupstini RCG
  1. JP "Komunalne djelatnosti " – Bar, V.D.direktor
  2. "Kameleon" D.O.O. – Bar, osnivač
  26.05.2006.  26 Zeljko Vukovic
  Pomocnik Ministra rada i socijalnog staranja
  1. "Cetinjeturist" A.D. – Cetinje, clan odbora direktora
  2. AD "Radoje Dakic " – Podgorica, clan odbora direktora
  3. "Lutrija Crne Gore" A.D, clan odbora direktora
  26.05.2006.

 2. #2

  Default

  Kap u moru.
  What is your training routine?!
  WESTSIDE!!!

  Rent-A-SonyPS (kucna dostava!)


 3. #3
  Join Date
  Sep 2005
  Posts
  941
  Rep Power
  0

  Default

  Volio bih da malo iskomentraisemo ove savjesne drzavne cinovnike,kao i ovu pojavu
  Takodje volio bih moderatore koji su veoma aktivni da ne dozvole ucesnicima da skrecu sa teme

 4. #4
  Join Date
  Sep 2005
  Posts
  941
  Rep Power
  0

  Default

  i ovo je mozda interesantno
  Studija slučaja
  UGOVORI O PRIVATIZACIJI ŽELJEZARE, KAP-A, JUGOPETROLA I TELEKOMA


  Savjet za privatizaciju

  Prvi zahtjev za informacijama koji smo uputili na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama bio je dostavljen Savjetu za privatizaciju 20. decembra 2005. godine, a zatražili smo kopije ugovora o privatizaciji Željezare, KAP-a, Jugopetrola i Telekoma i svih aneksa tih ugovora.

  Savjet za privatizaciju nas je informisao da ne posjeduje pomenute ugovore i uputio nas na Agenciju za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja.

  Prema Odluci o obrazovanju i sastavu Savjeta za privatizaciju ta institucija obavlja poslove upravljanja, kontrole i obezbjeđenja sprovođenja privatizacije, a sam Savjet zaključuje ugovore o privatizaciji. Na osnovu navedenog, očigledno je da je rješenje Savjeta nezakonito jer taj organ mora imati ugovore o privatizaciji pošto ih sam zaključuje.

  MANS je 11. januara podnio žalbu Vladi i zatražili smo da nam omogući pristup informacijama, kao i da kazni Savjet i odgovornu osobu zbog kršenja Zakona o slobodnom pristupu informacijama i davanja neistinitih podataka. Rok za odgovor po žalbi je istekao 1. februara, zato ćemo podnijeti tužbu i kroz sudski postupak pokušati da zaštitimo pravo na slobodan pristup informacijama.

  Agencija za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja

  Sa istim zahtjevom za pristup informacijama 18. januara smo se obratili Agenciji za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja.

  Agencija je odbila da dozvoli pristup traženim informacijama „jer bi se objavljivanjem istih značajno ugrozili komercijalni i drugi ekonomski, privatni i javni interesi, jer ove informacije – ugovori i aneksi predstavljaju poslovnu tajnu, što je eksplicitno i naznačeno u istim.

  Rješenje Agencije predstavlja flagrantan primjer kršenja Zakona o slobodnom pristupu informacijama i potvrdu sumnji u regularnost procesa privatizacije, koji je navodno javan i transparentan, pa ćemo protiv rješenja Agencije takođe podnijeti tužbu i pokrenuti postupak pred Upravnim sudom.

  Naime, ne postoji ni jedan objektivan razlog da javnost ne smije da zna šta piše u ugovorima o privatizaciji preduzeća čiji rad presudno utiče na crnogorsku ekonomiju i standard građana i da oni predstavljaju poslovnu tajnu Vlade i stranog investitora. Na taj način se članovima Savjeta za privatizaciju koji potpisuju ugovore o privatizaciji daju diskreciona ovlašćenja da po svom nahođenju i bez ikakve javne kontrole zaključuju višemilionske ugovore o privatizaciji.

  KAP, Željezara, Telekom, Jugopetrol i brojna druga preduzeća bila su vlasništvo građana, a ne niti jednog pojedinca u Vladi ili Savjetu za privatizaciju i građani imaju pravo da znaju kako su prodata, po kojoj cijeni, uz koje uslove i kome. Vlada ima mandat da njima upravlja i sprovodi proces privatizacije ali tako da javni interes bude na prvom mjestu, a ne privatni interes bilo investitora, bilo pojedinaca iz Vlade i Savjeta.

 5. #5
  Join Date
  Feb 2006
  Posts
  1,136
  Rep Power
  10

  Default

  Quote Originally Posted by Milos111111
  Takodje volio bih moderatore koji su veoma aktivni da ne dozvole ucesnicima da skrecu sa teme
  ... a tema je ?
  I POSLIJE MEDA - Vanja !
  - Ako ste pali s Mansa -

 6. #6
  Join Date
  Nov 2004
  Location
  Trg zrtava DPSa BB
  Posts
  10,979
  Rep Power
  1065

  Default

  Tema je,
  preseljavanje VASHEGA novca u nashe privatne dzepove.
  Mi VAM krademo VASHU imovinu i VI nama mozete, da pljujete pod prozor.

  Dok su oni na vlasti, ni jednog jedinoga ugovora necemo vidjet svojim ochima, jer nema toga pechatnoga OBRAZA, koji bi gradjanima moga pogledat u ochi.

  Shto je VASHE, to je NASHE,
  Nek sad znate, ko VAS jashe,
  To se zove TRANZICIJA,
  I nas shtiti MILICIJA.
  IM - Old Bone
  Tamo đe nas čekaš, okupićemo se opet i nastaviti đe smo stali...ZBogom prijatelju...

 7. #7
  Join Date
  Feb 2006
  Posts
  1,136
  Rep Power
  10

  Default

  ... to je tema? ... ili si ti skrenuo (mislim, s teme) ? ...
  I POSLIJE MEDA - Vanja !
  - Ako ste pali s Mansa -

 8. #8
  Join Date
  Feb 2004
  Posts
  19,352
  Rep Power
  943

  Default

  Nema Vesa Vukotica, cudi me to od ovih iz MANS-e posto im je on redovni musterija.
  Od kako saznah neke informaciji o Vanji Calovic samo se smijem ovom pokretu cim im se ime pomene
  Loše stvari dolaze u paketu, za dobre stvari treba vremena.

 9. #9
  Join Date
  Jan 2004
  Location
  Podgorica
  Posts
  3,704
  Rep Power
  224

  Default

  Quote Originally Posted by hercules
  ...
  Od kako saznah neke informaciji o Vanji Calovic samo se smijem ovom pokretu cim im se ime pomene
  I ona je kupila novi stan?
  Onda je diskreditovana potpuno...

 10. #10
  Join Date
  Nov 2004
  Location
  Trg zrtava DPSa BB
  Posts
  10,979
  Rep Power
  1065

  Default

  Poshtenije, iskrenije i transparentnije privatizacije NASHE pokretne i nepokretne IMOVINE, od ove NASHE CRNOGORSKE,
  nije bilo od kad je svijeta i vijeka,
  pjesnichki zanos i vjera Njegoshevska, odricanje i pomirenje bratsko Svetoga Petra Cetinjskoga i chojstvo i junashtvo Marka Popovica Miljanova, je procetalo na MEDITERANSKU KLIMU u SICILIJANSKOM KOLORITI, napravismo Pitu po mirotochivom i miloustom Amfilohiju, uz dim njegovoga kandila i Bozijem blagoslovom.

  Samo zlobni i shtetni GRADJANI,
  ne dijele radost sa NASHOM OPASULJENOM DZEMPERASHKOM ELITOM,
  koja je zbrinula i svoju unuchad, da za svoga vijeka ne moraju qurcom mrdnut, a nama obozbijedila poslodavce iz demokratskih zemalja, koji se posebno brinu o zashtiti zaposhljenih i zivotnoj sredini, sa vrhunskom tehnologijom iz Sibira i Chernobila.
  IM - Old Bone
  Tamo đe nas čekaš, okupićemo se opet i nastaviti đe smo stali...ZBogom prijatelju...

 11. #11
  Join Date
  Mar 2006
  Location
  Orja luka
  Posts
  5,156
  Rep Power
  556

  Default

  Quote Originally Posted by Milos111111
  funkcionera
  Javna funkcija
  Ostale funkcije
  Datum podnosenja prijave
  Datum odgovora
  Odgovor

  1
  Borivoje Drakic
  V.D direktor J.P " Gradski stadion " Podgorica
  1.Republicki fond PIO– Podgorica, clan upravnog odbora
  2. AD "Plodovi Crne Gore " – Podgorica, clan odbora direktora
  26.05.2006.  2 Dejan Bajic
  Savjetnik Predsjednika Vlade
  1. Pomorski saobracaj " A.D. Kamenari, clan odbora direktora;

  2. NLB Montenegrobanka A.D. – Podgorica, clan upravnog odbora;

  3. "Lovcen " AD – Podgorica, clan odbora direktora
  26.05.2006.  3 Dervis Selhanovic
  Direktor Zavoda za medjunarodnu naucnu, prosvjetnu, kulturnu i tehnicku saradnju
  1. A.D. za prikazivanje filmova "Kultura " – Podgorica, clan odbora direktora
  2. JU Muzeji i galerije Podgorice, clan organa upravljanja
  26.05.2006.  4 Dragan Djuric
  Pomocnik ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije
  1. "Sindcentar" D.O.O. Kotor, predsjednik upravnog odbora;

  2. "Monitor" D.O.O. – Podgorica, osnivac
  26.05.2006.  5 Dragan Mijajlovic
  Potpredsjednik Opstine Podgorica
  1. AD "Duvanski kombinat ", clan odbora direktora
  2. "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" D.O.O. – Podgorica, predsjednik upravnog odbora
  26.05.2006.  6 Djuro Maric
  Poslanik u Skupstini RCG
  1. Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju "Dr Simo Milosevic " A.D. Igalo, clan odbora direktora
  2. Specijalisticka ginekolosko-akuserska ambulanta sa ultrazvucnom dijagnostikom "MARIĆ" – Igalo, osnivač
  26.05.2006  7 Goran Vuketic
  Izvrsni direktor Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice
  1. D.O.O ''Basketmont” – Podgorica, osnivac
  2. D.O.O ''MN Prominent' - Podgorica, Predsjednik upravnog odbora;
  3. AD ”Mjesovito” Herceg Novi, clan odbora direktora
  26.05,2006.  8 Krsto Rackovic
  Pomocnik ministra finansija
  1. Fond za obestecenje – Podgorica

  2. A.D Vunarski kombinat "Vunko", Bijelo Polje
  26.05.2006  9 Luidj Skrelja
  Poslanik u Skupstini RCG
  1. "Swiss osiguranje " A.D. – Podgorica, clan odbora direktora
  2. A.D."Bajo Sekulic " – Ulcinj, clan odbora direktora
  3. "Albatros" – Ulcinj, izvrsni direktor
  26.05.2006.  10 Miodrag Radunovic
  Poslanik u Skupstini RCG
  1. U.Z.U. Opsta bolnica – Berane, V.D.Direktor;

  2. "13 Jul – Plantaze " A.D. – Podgorica, clan odbora direktora;

  3. Repiblicki Fond PIO – Podgorica, clan upravnog odbora
  26.05.2006.  11 Mirko Nilevic
  Potpredsjednik Opstine Podgorica

  odbornik u SO Podgorica


  1."Niba " D.O.O. – Podgorica, osnivač

  2. "Mizomi" D.O.O. – Podgorica , osnivač
  26.05.2006.  12 Mladen Brajovic
  Odbornik u SO Podgorica
  1. JP "Cistoca" – Podgorica, clan upravnog odbora
  2. D.O.O "Sars" – Podgorica, osnivac
  3. D.O.O Agencija za stanovanje – Podgorica, izvršni direktor
  26.05.2006.  13 Mr Radoje Zugic
  Poslanik u Skupstini SCG
  1."Lovcen" AD - Podgorica, clan odbora direktora
  2. Republicki FOND PIO - Podgorica, direktor
  26.05.2006.  14 Radomir Milovic
  Poslanik u Skupstini RCG
  1. Elektroprivreda Crne Gore AD – Niksic, clan odbora direktora
  2. "MN Prominent " D.O.O., predsjednik upravnog odbora
  3. Kosarkaski klub "Niksic" D.O.O. , predsjednik upravnog odbora
  26.05.2006.  15 Radosav Nikcevic
  Pomocnik ministra ekonomije
  1. Drustvo za proiz, trgovinu i usluge "Kverkus" K.D. komplementara Milatovic Vesne iz Niksica;

  2. AD ŠIP "Berane" – Berane - (u stecaju), clan odbora direktora
  26.05.2006.  16 Radovan Damjnaovic
  Pomocnik ministra prosvjete i nauke
  1. Izdavacko-trgovinsko preduzece "Kolo" DOO – Niksic, clan upravnog odbora;

  2. Centar za strucno obrazovanje , clan organa upravljanja;

  3. JZU Opsta bolnica – Niksic, clan organa upravljanja
  26.05.2006.  17 Rifat Rastoder
  Potpredsjednik Skupstine RCG
  1. AD “Magnat osiguranje” – Podgorica, clan odbora direktora; 2. "Montenegro Airlines " – Podgorica, clan odbora direktora
  26.05.2006.  18 Sasa Muratovic
  Odbornik u SO Podgorica
  1. D.O.O “Kamenik”- Podgorica, osnivač
  2. JP "Vodovod i kanalizacija " sa potpunom odg. – Podgorica, clan organa upravljanja
  26.05.2006.  19 Slavko Boljevic
  Odbornik u SO Podgorica
  1. JP ''Komunalne usluge” – Podgorica, clan upravnog odbora
  2. Ortopedsko preduzece "RU DO" A. D. , direktor poslovne jedinice
  26.05.2006.  20 Slobo Pajovic
  Poslanik u Skupstini RCG
  1. "Panimal Trade " D.O.O., osnivač

  2. AD "Luka Bar" - Bar, clan odbora direktora
  3. JZU Opsta bolnica "Blazo Orlandic " Bar, clan organa upravljanja
  26.05.2006.  21 Slobodan Stanovic
  Zamjenik sekretara za komunalno-stambene poslove i zastitu zivotne sredine Opstine Podgorica
  1. JP "Čistoca" – Podgorica, clan upravnog odbora
  2. AD "Plodovi Crne Gore" - Podgorica, clan odbora direktora
  26.05.2006.  22 Srdjan Milic
  Poslanik u Skupstini RCG
  1. D.O.O "Nar" – Budva, ovlašćeni zastupnik

  2. ‘’Montenegro agent’’ D.O.O - Budva, predsjednik upravnog odbora

  3. D.O.O. "Matigor Trade" – Budva, ovlasceni zastupnik
  26.05.2006.  23 Vladan Vucelic
  Direktor JP "Komunalne usluge” – Podgorica
  1. "Ambiente" D.O.O. – Podgorica, predsjednik upravnog odbora
  2. D.O.O "Inter Line Sport " – Podgorica, osnivač
  26.05.2006.  24 Vojin Vlahovic
  Savjetnik Predsjednika Vlade za ekonomske odnose sa inostranstvom i privatizaciju
  1. HTP "Boka" A.D. – Herceg-Novi, clan odbora direktora; 2. Turisticka organizacija Crne Gore, Podgorica, V.D.Direktor

  3. Drustvo za proiz, promet roba i usluga "Montenegro Bonus " – Cetinje, clan odbora direktora
  26.05.2006.  25 Zarija Franovic
  Poslanik u Skupstini RCG
  1. JP "Komunalne djelatnosti " – Bar, V.D.direktor
  2. "Kameleon" D.O.O. – Bar, osnivač
  26.05.2006.  26 Zeljko Vukovic
  Pomocnik Ministra rada i socijalnog staranja
  1. "Cetinjeturist" A.D. – Cetinje, clan odbora direktora
  2. AD "Radoje Dakic " – Podgorica, clan odbora direktora
  3. "Lutrija Crne Gore" A.D, clan odbora direktora
  26.05.2006.

  ZAKON O KOFLIKTU INTERESA-Clan 15 ("Sl. list RCG", br. 07/05, 17/05)
  Javni funkcioner ne može biti clan organa privrednog društva, izuzev skupštine akcionara.

  Izuzetno, javni funkcioner, osim clan Vlade, sudija Ustavnog suda, sudija, državni tužilac i zamjenik državnog tužioca, može biti clan organa jednog privrednog društva u kome je vlasnik država, odnosno jedinica lokalne samouprave.
  Javni funkcioner koji ima vlasnicka prava u privrednom društvu dužan je da, u roku od 15 dana od dana stupanja na javnu funkciju, prenese pravo upravljanja na drugo lice, osim na lice iz člana 4 stav 1 alineja 2 ili na posebno tijelo.


  COMMENT:


  Nije zgodno da nastavite sa clanstvom u ovim organima, gospodo!

  Znam da vam je plata mnogo mala, ali izberite JEDNU FIRMU, ponajbolju,pa u njoj ostanite....jer, zaista, ko ce te zakone postovati , ako ne onaj ko ih je doneo? Ili ovo sto je izneto u postu ne odgovara istini?
  Last edited by Hari Krisna; 16-06-06 at 10:35.
  "Svoj posa i svi na radne zadatke...i vrijeme je posle par stotina godina da pocnemo sa malo rada"

 12. #12
  Join Date
  Feb 2004
  Posts
  19,352
  Rep Power
  943

  Default

  Quote Originally Posted by SKOJ
  I ona je kupila novi stan?
  Onda je diskreditovana potpuno...
  Ja za to ne znam, i ne napisah to tako da je ovo tvoj zakljucak
  Moje informacije se ticu njenih nestasluka i skolskog doba
  Negooo pssssssst.
  I ovaj nam je zakon prepun rupa
  Loše stvari dolaze u paketu, za dobre stvari treba vremena.

 13. #13
  Join Date
  Nov 2004
  Location
  Trg zrtava DPSa BB
  Posts
  10,979
  Rep Power
  1065

  Default

  Po Rodoljubu Shabicu,
  nashe moralne, ljudske GROMADE POLITICHARI,
  kupe zamrzivach(donesu zakon po diktatu EU),
  ali VAM iskljuche struju.

  Da sluchajno ne zazivi i ugrozi NJIHOVE SVETE LICHNE INTERESE.

  Udishite otrove iz KAPa, ali nemoj sluchajno ko da ZAPUSHI NA JAVNOM MJESTU, takve SMIJURIJE, shto mi radimo sa ZAKONIMA nema pod kapom nebeskom.

  Zamislite reakciju DANCA i CRNOGORCA,
  na konstataciju, VI GOSPODINE KRSHITE ZAKON, PARAGRAF TAJ I TAJ,
  pa moj STANISHA, PUNISHA, VELJISHA, BALTAZAR , HARIS i PRELJA, bi popadali MRTVI OD SMIJEHA,
  a koji qurac sam se radja, da ga poshtujem AAAAAAAAAHHAAAHHHAAA.
  IM - Old Bone
  Tamo đe nas čekaš, okupićemo se opet i nastaviti đe smo stali...ZBogom prijatelju...

 14. #14
  Join Date
  Nov 2004
  Location
  alive and kickin'
  Posts
  6,357
  Rep Power
  91

  Default

  Quote Originally Posted by hercules
  Nema Vesa Vukotica, cudi me to od ovih iz MANS-e posto im je on redovni musterija.
  Od kako saznah neke informaciji o Vanji Calovic samo se smijem ovom pokretu cim im se ime pomene
  Naravno- to je ptopuno diskredituje kao iole moguceg kriticara?

  Zar je vaznije "nesto sto si cuo za nju" od onog sto ona kaze? I sad trreba da zanemarimo cinjenice zarad tih prica?

  A sto mislis zasto im je Veso redovna musterija? Zato sto ga licno mrzi ili sto igrom slucaja covjek drzi pod kontrolom kompletni finansijski sektor Crne Gore?
  Vecina ljudi je zla

 15. #15
  Join Date
  Feb 2004
  Posts
  19,352
  Rep Power
  943

  Default

  Quote Originally Posted by Bonja the Zmaj
  Naravno- to je ptopuno diskredituje kao iole moguceg kriticara?

  Zar je vaznije "nesto sto si cuo za nju" od onog sto ona kaze? I sad trreba da zanemarimo cinjenice zarad tih prica?

  A sto mislis zasto im je Veso redovna musterija? Zato sto ga licno mrzi ili sto igrom slucaja covjek drzi pod kontrolom kompletni finansijski sektor Crne Gore?
  Pomislicu da si ljubomoran na Vesa
  Sad bi ti da budes sto je on

  A za ostalo cu ti rec na PM
  Loše stvari dolaze u paketu, za dobre stvari treba vremena.

 16. #16
  Join Date
  Jan 2004
  Posts
  29,331
  Rep Power
  9613

  Default

  Herkules da ti nijesi usao u konflikt interesa sa Vanjom pa ljubomoran na korpu Ne vidim u cemu je "konflikt interesa" kad drzavni sluzbenik ucestvuje u upravljanju drzavnog preduzeca, ali gore procitah da neki upravljaju preduzecima koji su pod stecaj.
  Tu je vec konflikt interesa drzave i takvom upravljacu zbog tako dobrog upravljanja trebalo bi zakonom zabraniti i da upravlja i da bude politicar koji donosi neke odluke iz te oblasti. Neka osnuje svoje preduzece i neka se uci za svoje pare.

 17. #17
  Join Date
  Nov 2004
  Location
  alive and kickin'
  Posts
  6,357
  Rep Power
  91

  Default

  Quote Originally Posted by hercules
  Pomislicu da si ljubomoran na Vesa
  Sad bi ti da budes sto je on

  A za ostalo cu ti rec na PM
  Nisam ljubomoran, smao mi je krivo sto nemam moc kao on

  Salu na stranu- ne znam sto mi je mrznije: to sto cini ili to kako se fura.

  Odgovorio na PM
  Vecina ljudi je zla

 18. #18
  Join Date
  Feb 2004
  Posts
  19,352
  Rep Power
  943

  Default

  Quote Originally Posted by Bonja the Zmaj
  Nisam ljubomoran, smao mi je krivo sto nemam moc kao on

  Salu na stranu- ne znam sto mi je mrznije: to sto cini ili to kako se fura.

  Odgovorio na PM
  /me pusta za Bonju Vlado Georgiev - Nisam ljubomoran
  Ili ipak jesi. Za svaki slucaj da ti pustim i od Vesna Pisarovic - Ljubomora
  Loše stvari dolaze u paketu, za dobre stvari treba vremena.

 19. #19
  Join Date
  Nov 2004
  Location
  alive and kickin'
  Posts
  6,357
  Rep Power
  91

  Default

  Quote Originally Posted by hercules
  /me pusta za Bonju Vlado Georgiev - Nisam ljubomoran
  Ili ipak jesi. Za svaki slucaj da ti pustim i od Vesna Pisarovic - Ljubomora
  Ne palim se ja na te pjesme.
  Mene vise dize:

  O mama da li znas, on je pravi mafijas,
  o mama, kada znas- zasto ga glasas!
  Vecina ljudi je zla

 20. #20
  Join Date
  Nov 2004
  Location
  alive and kickin'
  Posts
  6,357
  Rep Power
  91

  Default

  A bogami i

  Vogliamo fabriche, voliamo terra
  Ma' senza guerra, ma' senza guerra
  Vogliamo fabriche, voliamo terra
  Ma' senza guerra, triumfera
  Vecina ljudi je zla

 21. #21
  Join Date
  Jan 2004
  Location
  behind a desk...
  Posts
  2,003
  Rep Power
  12

  Default Djukanovic u konfliktu interesa

  Saopstenje MANS-a
  Premijer Djukanovic u konfliktu interesa
  Podgorica, Srijeda, 21. June 2006. 23:53


  NGO -
  Predsjednik Vlade, Milo Đukanović juče je sebe postavio na još jednu, šestu javnu funkciju, iako je svjestan da Ustav Crne Gore i Zakon o konfliktu interesa zabranjuju članovima Vlade da vrše više javnih funkcija.  Gospodin Đukanović je kao predsjednik Vlade sam sebe je imenovao i za predsjednika Savjeta za privatizaciju, predsjednika Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, člana Savjeta za Evropske integracije, predsjednika upravnog odbora Agencije za promociju stranih investicija, a sada i za ministra odbrane.  Prema podacima sa sajta Komisije za utvrđivanje konflikta interesa, Đukanović nije prijavio ni jednu dodatnu javnu funkciju, niti prihod koji stiče po tom osnovu, a njegova ukupna mjesečna primanja iznose 456 eura. Predsjednik Vlade nema čak ni automobil, a srećom njegova supruga ima veća primanja, od čak 500 eura, inače bi porodica Đukanović živjela praktično na granici siromaštva. Ovakva prijava imovine predsjednika Vlade jasno oslikava njegov odnos prema Zakonu o konfliktu interesa, ali i njegov doživljaj Komisije za konflikt interesa, kao institucije koja je nadležna za sprovođenje zakona.  Komisija je pokazujući očigledan nedostatak kapaciteta i građanske hrabrosti, ali istovremeno i visok stepen partijske discipline, već jednom abolirala predsjednika Vlade i omogućila mu da sam sebe savjetuje i sebe kontroliše na funkciji predsjednika Savjeta za privatizaciju, zbog čega je MANS već podnio krivične prijave protiv svih članova Komisije.  S obzirom da samo institucije sistema mogu spriječiti samovolju pojedinaca i omogućiti uspostavljanje pravne države, MANS će ipak Komisiji dostaviti inicijativu za utvrđivanje konflikta interesa protiv gospodina Đukanovića, iako je ta institucija dokazala da se u donošenju odluka ne rukovodi Zakonom, već nekim drugim kriterijumima.  MANS će dostaviti i prijedloge za ocjenu ustavnosti odluka o imenovanju predsjednika Vlade na svih šest javnih funkcija, sa nadom da Ustavnom sudu neće trebati nekoliko mjeseci ili godina da konstatuju očigledno kršenje Ustava od strane samog predsjednika Vlade.  Gospodin Đukanović je kao predsjednik Vlade morao biti svjestan činjenice da je vlast vezana Ustavom i Zakonom, a da Ustav propisuje nespojivost funkcija članova Vlade sa drugim javnim funkcijama, upravo da bi ograničio moć i samovolju pojedinaca. Stoga, ovakvim postupanjem Đukanović šalje jasnu poruku da kršenje Ustava i Zakona sa najviših istanci postaje pravilo, a ne izuzetak, a da institucije sistema nemaju snage da to spriječe.  Vanja Ćalović, izvršni direktor

 22. #22
  Join Date
  Jan 2004
  Location
  behind a desk...
  Posts
  2,003
  Rep Power
  12

  Default

  Cudno je da nijedne novine o ovome ne pisu.

 23. #23
  Join Date
  Feb 2006
  Posts
  1,136
  Rep Power
  10

  Default

  ... zato što se ne radi o plaćenim f-jama ...
  I POSLIJE MEDA - Vanja !
  - Ako ste pali s Mansa -

 24. #24
  Join Date
  Jan 2004
  Location
  HR, BIH, CG, GRCKA
  Posts
  758
  Rep Power
  11

  Default

  Zanimljivo je to sto je mans tako dobar NGO koji se bori za nasa prava i bla bla, a pr tome gubi glavne donatore, konstantno, kao sto su Olaf Palme centar, Norveska narodna pomoc i sl....
  Sto se tice vanje.... two tumbs up :P:P:P:P
  Sto se tice relacije Vanja - Mugi, Vanjina mama dobila stan od moogija, zasto kako ne znamo :P:P:P
  U svakoj zeni lezi djavo. Ili ga ubijes radjanjem, ili poslom, ili i jednim i drugim.

 25. #25
  Join Date
  Nov 2004
  Location
  alive and kickin'
  Posts
  6,357
  Rep Power
  91

  Default

  [quote=Cazas_plavooki]Zanimljivo je to sto je mans tako dobar NGO koji se bori za nasa prava i bla bla, a pr tome gubi glavne donatore, konstantno, kao sto su Olaf Palme centar, Norveska narodna pomoc i sl....
  Neka ti briga za njihove donatore

  Quote Originally Posted by Cazas_plavooki
  Sto se tice relacije Vanja - Mugi, Vanjina mama dobila stan od moogija, zasto kako ne znamo :P:P:P
  Kako mozes da pricas ovakve stvari? I stob i ovo trebalo da znaci- da je Vanja nezahvalna sto kritikuje svog dobrotvora?
  Je li joj Mugi od svoje djedovine dao taj stan? Ili ga je zena kao doktorka i zaposljena u KBC dobila?
  A sve i da je tacno, da Mugi dijeli stanove od drzavnih para- zar te ne zabrine da jedan covjek moze da radi to?
  Vecina ljudi je zla

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. ŽIVOT DUKLJANSKE KRALJEVINE
  By G R A D in forum Istorija
  Replies: 5
  Last Post: 26-07-11, 13:42

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •